• GALILEO na facebooku ->

Plan dnia w żłobku Galileo

6.00 – 8.30 Przychodzenie dzieci do żłobka i wesołe rozpoczęcie dnia:

– zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

– zabawy manipulacyjne

– zabawy konstrukcyjne

– zabawy dźwiękonaśladowcze

– indywidualne zajęcia edukacyjne

8.50 – 9.00 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne

9.00 – 9.30 Śniadanie

9.30 – 11.30 Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe oraz pobyt w ogródku

– „Gimnastyka smyka” – zajęcia muzyczno-ruchowe

– zabawy z elementami muzykoterapii

– zajęcia rozwojowe i sensoryczne

– zajęcia edukacyjne

– zabawy w kącikach zainteresowań

– zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

11.20 – 11.30 Przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 Obiad – zupka

12.00 – 14.30 Odpoczynek

14.30 – 15.00 Rozwijanie mowy i myślenia, spacery, zabawy w ogródku

– śpiewanie piosenek

– nauka rymowanek i wyliczanek

– zabawy paluszkowe

15.20 – 15.30 Przygotowanie do podwieczorku

15.30 – 16.00 Podwieczorek

16.00 – 16.30 Zabawy relaksacyjne:

– czytanie książek, słuchanie bajek

– zabawy przy muzyce

16.30 – 19.00 Zabawy swobodne

– zabawy ruchowe

– zabawy w kącikach zainteresowań

– układanki

– rysowanki

– zabawy konstrukcyjne