• GALILEO na facebooku ->

Plan dnia Przedszkolaka

6:00 – 8:30 Przychodzimy do przedszkola (witamy się, rozmawiamy, rysujemy, bawimy się, śpiewamy, oglądamy książki)

8:30 – 9:00 Rozpoczęcie dnia. Zabawa z całą grupą- gimnastyka poranna, integracyjne zabawy przy muzyce

9:15 Jemy śniadanie

9:30 – 11:45 Zajęcia dydaktyczne – realizacja „Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego” – zajęcia prowadzone Metodą Marii Montessori; przy sprzyjającej pogodzie wyjście do ogrodu – gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery po okolicy; zajęcia dodatkowe – rytmika, j. angielski (w czasie roku szkolnego, po ustaleniu terminów z osobami prowadzącymi te zajęcia) oraz w wybrane dni – zajęcia tematyczne (Mali Odkrywcy, Kuchcikowo, Klub Tropiciela, Mali Artyści)

12:00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – porządkowe, obiad – zupa i II danie

13:00 – 15:00 Odpoczynek przy muzyce lub słuchaniu bajek (dla dzieci śpiących – drzemka na leżaczkach). Dzieci nie leżakujące – relaks na leżaku, potem zabawa przy stolikach, praca indywidualna z nauczycielką, gry stolikowe.

15:00 – 15:30 Zabawy konstrukcyjne oraz rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną, dowolne gry i zabawy, indywidualna praca z dzieckiem

16.00 Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, podwieczorek

16:15 – 19:00 Zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację, przy ładnej pogodzie zabawa na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane przez nauczycielkę, praca indywidualna z dzieckiem. Odbiór dzieci.

 

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy dziecka.Zawiera on m. in. zajęcia edukacyjne prowadzone ogólnoświatową Metodą Marii Montessori, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczycielkę – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, a także zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej. przebieg wychowania i kształcenia dzieci dzieli się na następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu:

1/5 czasu przeznaczamy na zabawę,
1/5 czasu – pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
1/5 na zajęcia dydaktyczne,
2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH 8.00 DO 13.00

Dodatkowo, w ciągu roku organizowane będą atrakcje m. in ciekawe wycieczki i wyjścia np. do teatru, muzeum, wyprawy w plener, a także spotkania ze specjalnymi gośćmi takimi jak np. strażak, policjant, lekarz, stomatolog, podróżnik itd.